Lösningar för hyra
PreferRent4SmallOffice

PreferRent4SmallOffice


PreferRent4SmallOffice är en version av PreferRent4Office, som är avsett för användning i små institutioner med en filial. I varje fall kommer att finnas tillgänglig för full hyra funktionalitet av PreferRent.

Basfunktioner

De huvudsakliga funktionerna  av PreferRent4SmallOffice skiljer sig inte från PreferRent4Office.

 


Vid PreferRent4SmallOffice förbehåll för följande begränsningar:

  • Databasen installeras och köras på datorn.
  • Data caching, som utförts av kunden kan inte bli korrekt om flera kunder arbetar med samma data objekt på samma gång.
  • Begränsad förmåga att ta emot anmälningar, påminnelser och ansökningar om tillstånd.
  • Kan inte integrera kassaregistret.

 

Teknisk arkitektur

Uthyrning programvara är ett tudelat system, där endast databasen och klienten.

 

Databas:

Microsoft SQL Server 2005/2008 Express (ett gratis program som ingår i installationen, är installerat på din dator)

 

Desktop-klienten för PreferRent4SmallOffice:

Ansökan Microsoft NET (freeware) som kräver  Microsoft Windows XP SP3 eller nyare Windows OS med Microsoft NET Framework 3.5 SP1.