PREFERRENT - ÖKA LÖNSAMHETEN FÖR UTHYRNINGSVERKSAMHET

Programvara för hyra Försäljning och service | Förbättrad effektivitet i uthyrningsverksamhet | Franchise

VAD PREFRENT ÄR


Baserat på lång erfarenhet i uthyrningsverksamhet branschen, PreferRenthar blivit en kraftfull programvara plattform som hjälper bilutthyrningsföretagen att höja sin efektivitet för att svara snabbt på förändrade marknadskrav och att nå högre lönsamhet och lägre kostnader, samt att öka sin marknadsandel

NYHETER


* PreferRent avsedda för uthyrning handel och service
* PrefRent avsedd för stora och internationella organisationer
* PrefRent för små och medelstora företag

RESURSER


Titta på PrefRent
Programvara PrefRent: broschyr dokument