Rozwiązania dla wynajmu
Rozwiązania dla wypożyczalni | PreferRent4Enterprise

Rozwiązania dla wypożyczalni | PreferRent4Enterprise

 

PreferRent4Enterprise został zaprojektowany na bazie PreferRent4Office i jest z nim w pełni zintegrowany.

 

PreferRent4Enterprise - jest w pełni funkcjonalnym rozwiązaniem PreferRent dla tych firm, które chcą osiągnąć maksymalny rezultat w branży wypożyczania sprzętu. PreferRent4Enterprise daje narzędzia do udoskonalenia i rozwinięcia Państwa firmy nawet w warunkach głębokiego kryzysu gospodarczego. Narzędzia te odnoszą się do wszystkich kluczowych sfer, tj.:

  • Operacje wynajmowania
  • Obsługa klientów
  • Operacje finansowe
  • Rozliczenie należności
  • Sprzedaż i stymulowanie zbytu
  • Analiza i planowanie działalności przedsiębiorczej

 

Szerokie możliwości PreferRent4Enterprise zawierają się w czterech komponentach:

 

 

Rental software Preferrent Enterprice Edition

Rozwiązanie do analizy biznesowej QlikView


Prawdziwa siła PreferRent4Enterprise zawiera się w analizie biznesowej, stworzonej z wykorzystaniem innowacyjnego produktu firmy QlikTech o nazwie QlikView.

 

Potężne i dostępne rozwiązanie firmy QlikTech pozwala na użytkownikom naoczne analizowanie informacji i podjęcie efektywnych decyzji. Platforma programu QlikView oferuje profesjonalną, korporacyjną analitykę, która w swej prostocie użytkowania dorównuje oprogramowaniu Microsoft Office.

 

QlikView stanowi alternatywę dla drogich, tradycyjnych systemów analizy biznesowej. Oprogramowanie jest w stanie błyskawicznie integrować duże i różnorodne pakiety danych bez konieczności korzystania z pośredniczących magazynów danych. QlikView zapewnia obszerną i szybką analizę danych i intuicyjny interfejs do wizualizacji danych i ich interaktywnego przeanalizowania.

 

Podstawowe funkcje

  • Wszystkie rodzaje analizy danych w państwa komputerze

Panel informacyjny z głównymi wskaźnikami Państwa działalności gospodarczej

Dochód podzielony na rodzaje sprzętu, rodzaje nabycia sprzętu, klientów, projekty klientów, menadżerów ds. sprzedaży

Pozycje rozchodów według konkretnych obiektów

Wykorzystanie według konkretnych obiektów

Upusty i kształtowanie cen według klientów, produktów, menedżerów handlowych

Okres opłacalności według konkretnych obiektów

Praca menedżerów handlowych według sprzedaży, wynajmu, rodzaju aktywności

Dochód pochodzący ze "split-rent" i "re-rent" (według konkretnych obiektów)

Płatność według rodzaju sprzętu, klientów, produktów, menedżerów handlowych

Zysk pochodzący z wynajętej floty według konkretnego obiektu

 

  • Integracja z Microsoft Dynamics AX/NAV

Księga główna

Środki trwałe

Towar do zrealizowania

Dłużnicy, operacje i bilans

Wierzyciele, operacje i bilans

Możliwość zaplanowania kompleksowego eksportu u importu danych

 

  • Analiza kluczowych koeficjentów

PreferRent pomaga śledzić następujące kluczowe wskaźniki wydajności działalności wypożyczalni:

Analiza struktury dochodów i wydajności zaplecza sprzętowego:

Dochody z wynajmu (w miesiącu)

Dochody z floty do wynajęcia (w miesiącu)

Całkowity dochód z floty (w miesiącu)

Standardowa cena wynajmu (za dzień)

Faktyczna cena wynajmu (za dzień)

Minimalna cena wynajmu (za dzień)

Wykorzystanie I: obliczane poprzez maszynodni (w miesiącu)

Wykorzystanie II: obliczane poprzez maksymalny dochód z wynajmu

Wykorzystanie III: obliczane poprzez cenę nabycia

Dni, w których sprzęt jest wynajęty (w miesiącu)

Maksymalna ilość dni wynajmu (w miesiącu)

Maszynodni wynajętego sprzętu (w miesiącu),

itp.

 

Analiza finansowa:

ROI (w miesiącu)

Zysk ekonomiczny (w miesiącu)

Zysk ekonomiczny (w miesiącu)

Koeficjent kosztów stałych (w miesiącu)

Koeficjent strat na kredyty (w miesiącu)

Swobodny przepływ pieniędzy (w miesiącu),

itp.