Leie løsninger
PreferRent4SmallOffice

PreferRent4SmallOffice


Leie programvare | PreferRent4SmallOffice er alt-i-en utgave av PreferRent4Office for bruk i små organisasjoner med 1 bransje. Man får alle muligheter av PreferRent på sin arbeidsfelt.

Oversikt over programvare

Det viktigste i PreferRent4SmallOffice er nesten det samme som i PreferRent4Office.

 


Det fines følgende begrensninger for PreferRent4SmallOffice:

  • Databasemaskin og database er installert på lokal datamaskin.
  • Kundens hurtigbuffer kan forårsake problemer hvis flere kunder arbeider med de samme data samtidig.
  • Umulig å få meldinger, minner og anmodning om autorisasjon.
  • Umulig å integrere kasseapparat.

 

Teknisk arkitektur

Programvare for eiendomsforretning har 2 nivå som inneholder bare database og kunde.

 

Database:

Microsoft SQL Server 2005/2008 Express (frivare, inkludert i system, installeres på lokal datamaskin)

 

Arbeidsfelt kunde for PreferRent4SmallOffice:

Microsoft .NET program (frivare) som krever Microsoft Windows XP SP3 eller den nye Windows OS med Microsoft .NET Framework 3.5 SP1