Leie løsninger
PreferRent4Enterprise

PreferRent4Enterprise

 

PreferRent4Enterprise er oppbygd på PreferRent4Office og PreferRent4eCommerce, og er fullstendig integrert med dem.

PreferRent4Enterprise er en fullkommen løsning av PreferRent for foretak som ønsker å oppnå maksimum fra sin leieforretning. PreferRent4Enterprise forsyner deg med verktøy for rasjonalisering og utvidelse av din forretning også I løpet av glodal økonomisk krise. Disse verktøy omfatter alle hovedområder av leieforretning, f.eks.:

 • Leieoperasjoner
 • Kundeservice
 • Finansielle operasjoner
 • Beregning av omkostninger
 • Salgs forfremmelse
 • Forretningsanalyse og planlegging
   

Store muligheter av PreferRent4Enterprise er innpakket I fire deler:

Would you like to try Hire Software | PreferRent4Enterprise? Please request demo access.

 

Rental software Preferrent Enterprice Edition

Forretnings intelligens løsning QlikView

Den virkelige styrke av PreferRent4Enterprise er forretnings intelligens (FI) oppbygd med bruk av QlikTechs ny produkt QlikView.

QlikTech er kraftig, tilgjengelig forretnings itelligens løsning som lar brukere forbedre og forfremme deres forretning løsninger. Vår programvareplatform QlikView inneholder foretakets analysering og mulighet til å søke. Med enkel bruk av Office og produktiv programvare verktøy er det åpent for en mangfoldighet av forretnings brukere.

QlikView er et alternative for dyre tradisjonelle forretnings intelligens tjenester og produkter. Denne program kan beherske stor mengde data uten bruk av data lager. QlikView tilbyr kraftig og kjapp data analysering samt intuitive grensesnitt for data visualisering og og interaktiv undersøkelse.
 

 

Oversikt over programvare

 

 • Data analyse på din grensesnitt med flere oversikter

 

Instrumentbord med hovedforretnings indikatorer

Inntekt etter verktøy type, type salg av verktøy, kunder, kundeprosjekter, salgsrepresentanter

Utgiftsregulering ned til enhver enhet

Utnytting ned til envher enhet

Rabatt og faktura etter hver kunde, produkt, salgsrepresentant

Tilbekabetalingsperiod ned til envher enhet

Aktiviteter av salgsrepresentant etter avtaler, leieleveranse og aktivitetstype

Splitt-leie og om-leie inntekt (ned til envher enhet)

Betaling etter utstyr type, kunder, kundeprosjekter og salgsrepresentanter

Vognleie inntekter ned til enhver enhet

 • Integrering med Microsoft Dynamics AX/NAV

Hovedbok

Realkapital

Inventarliste

Gjeldsliste, overføring og balanse

Kreditor, overføringer og balanse

Planleggelse av eksportgruppe og import av data

 

 • Analyse av hovedforhold

PreferRent hjelper deg å ha oversikt over følgende leieforhold:

Inntekstanalyse & Lønnsomhet av vognparkutleie:

 • Leieinntekt (per måned)
 • Inntekt av vognutleie (per måned)
 • Total Inntekt av Vognutleie (per måned)
 • Standard leiepris (per dag)
 • Aktuell leiepris (per dag)
 • Minimal leiepris (per dag)
 • Utnytting I: beregnet med maskin-dager (per måned)
 • Utnytting II: beregnet med maksimal leieinntekt
 • Utnytting III: beregnet med salgspris
 • Utelid dager (per måned)
 • Maksimal utleid dager (per måned)
 • Utleid maskin-dager (per måned)
  og andre.


Finansiell Analyse:

 • Kapitalrente (per måned)
 • Økonomisk Inntekt (per måned)
 • Brutto innskudd (per måned)
 • Fast kostnadsgrad (per måned)
 • Kredittapsgrad (per måned)
 • Fri Kontantstrøm (per måned)
  og andre.

 

 • Integrert med ERP/bokføringssystem

PreferRent4Enterprise kan også integreres med ditt nåværende ERP/bokføringssystem. Integrering skjer som oftest gjennom bruk av dataveksling mellom PreferRent og ditt ERP/bokføringssystem. Vår erfaring viser at denne integrering virker enkelt med hvilken som helst ERP/bokføringssystem. Man kan også bruke en tilpasset løsning som anvender andre integrerings måter, som f.eks. web-tjeneste.

 

Teknisk arkitektur

Programvare for eiendomsforretning har 3 nivå som kan bestiges: kunde, database og brukeserver.

 

Database:

Microsoft SQL Server 2005/2008

 

Brukeserver:

Microsoft Windows Server 2005/2008 med følgende tjenester:

SQL Server 2005/2008 Reporting Services

IIS Application Server

WFC/Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Distributed Transaction Coordinator

 

Arbeidsfelt kunde for PreferRent4Office:

Smart Client med bruk av ClickOnce teknologi

Microsoft Windows XP SP3 eller det nye Windows OS

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Kompatibel med Windows Terminal Services

 

Arbeidsfelt kunde for forretnings intelligens/QlikView:

Microsoft Windows XP eller den nye Windows OS

 

Web kunde:

Internet Explorer 7+, eller

Mozilla Firefox, eller

Opera