Leie løsninger
PreferRent4eCommerce

PreferRent4eCommerce

 

PreferRent4eCommerce er oppbygd på PreferRent4Office, og er integrert med den.

PreferRent4eCommerce åpner det for din leieforretning til det globale nettmarkedet. Med PreferRent4eCommerce du kan bade reklamere og selge dine leievarer lokalt og globalt 24/7.

PreferRent4eCommerce web-side er interaktiv, dvs du kan sende leieanmodninger og tilby leie, ellers så er det mulig å arbeide med data og dokumenter i tilfelle du er en registert bruker. Web-side tilbyr en rekke tilleggsløsninger, som f.eks. at kunde kan se på og justere sin informasjon, sjekke overføringer og documenter, samt å inngi alle typer søknad og spørsmål og til og med betale sine faktura.

PreferRent4eCommerce skal ta din kommuniserin med kunder og leverandører til et ny nivå. De skal like det.

 

 

 

 

 

 Ønsker du å prøve PreferRent4eCommerce? Vennligst gå til demo-adgang.

 

Rental Software | Preferrent e-commerce Edition

 

Oversikt over programvare

 

  • Arbeid på internasjonal marked

Flerlands konfigurasjoner er tilgjengelig

Opp til tre språk for hver land

Ubegrenset antall av valuta

Betaling av faktura ved hjelp av kredittkort

 

  • Forfremme sin forretning

Publisere på web-side: foretakets kontakt og sted, foretakets struktur og kontaktpersoner, foretakest profil og de siste nyheter

Web-side er tilgjengelig for nettsøk

 

  • Forstørre antall solgte varer med anansert onlinge leie og leasing

Velbeskrevet og detaljert leieanmodning og leasing tilbud for rettsubjekter og privatpersoner blir satt opp automatisk

Detaljert varekatalog og varesøk er tilgjengelig

Velbeksrevet leie og leasing prosess samt tilleggstjenester

 

  • Kundens selv-tjeneste pånettside forbedrer effektivitet av din kundeservice

Kjapp tilgang til informasjon om hver klientens leder

Mulighet til å endre kundens (foretakets) informasjon, kontaktpersoner, fullmakt og lagersted

Enkel tilgang til kundens documenter og overføringsdata (e.g. leieanmodning, forespørsel, reservasjoner, leasing tilbud, avtaler, kontantoverføring, balanse, verktøy kvittering, tilbakelevering, returnering, tapt vare, skadet vare)

Mulighet til å se på leleanmodninger, forespørsel, reservasjoner samt leasing tilbud

Mulighet til å inngi kundens søknad (e.g., rabatt for ubrukt verktøy, rabatt for lesasing av utstyr, beregnet leiefaktura, deklarasjon av returnert utstyr, leasing rapport, samt felles oppslag)

All informasjon er tilgjengelig via web-side og behandles av PreferRent4Office automatisk eller etter operetørens ordre; det er ikke nødvendig å angi data på nytt

Bruk av adgangskontroll: etter bruker og funksjonalitet

 

Teknisk arkitektur

Programvare for eiendomsforretning har 3 nivå som kan bestiges: kunde, database og brukeserver.

 

Database:

Microsoft SQL Server 2005/2008

 

Brukeserver:

Microsoft Windows Server 2005/2008 med følgende tjenester:

SQL Server 2005/2008 Reporting Services

IIS Application Server

WFC/Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Distributed Transaction Coordinator

 

Arbeidsfelt kunde for PreferRent4Office:

Smart Client med bruk av ClickOnce teknologi

Microsoft Windows XP SP3 eller det nye Windows OS

Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

Kompatibel med Windows Terminal Services

 

Web kunde:

Internet Explorer 7+, eller

Mozilla Firefox, eller

Opera

 

 

Data oppsamles fra nettsted og behandles og lagres i database tilhørende PreferRent4Office.

 

Web-side bruker data fra PreferRent4Office maskin og innhold av web-side blir dermed alltid oppdatert.