Vuokrausratkaisu
Pienille yrityksille tarkoitettu PreferRent4Enterprise-versio

Pienille yrityksille tarkoitettu PreferRent4Enterprise-versio

 

PreferRent4Enterprise on kehitetty PreferRent4Officen ja PreferRent4eCommerce pohjalla ja intergoitu niihin kokonaan.

PreferRent4Enterprise on PreferRentin monitoimiratkaisu niille yrityksille, jotka pyrkivät saamaan maksimitulosta vuokraliiketoiminnassa.
PreferRent4Enterprise antaa sinulle keinoja kehittää liiketoimintaasi jopa maailman laajuisen talouslaman olosuhteissa. Ne keinot liittyvät kaikkiin pääaloihin, mm:

 • Vuokraoperaatiot
 • Asiakaspalvelu
 • Rahatoimet
 • Hinnan lasku
 • Myynti ja menekin piristys
 • Liiketoiminnan analyysi ja suunnitteleminen
   

PreferRent4Enterprisen runsaat mahdollisuudet pohjautuvat neljään osaan:

 

Haluatko testata PreferRent4Office? Hae, ole hyvä, esittelypääsyoikeus.

 

Rental software Preferrent Enterprice Edition

QlikView-liiketoiminta-analyysille tarkoitettu ratkaisu

PreferRent4Enterprisen tehokkuuden lähteenä on liiketoiminnan analyysijärjestelmä, joka on kehitetty käyttäen QlikTechin tuottamaa QlikView -nimistä innovaatiotuotetta.

Tehokas ja kohtuullinen QlikView-ratkaisu mahdollistaa käyttäjää hyödyntää sopivaa tietojen analyysitapaa ja tehdä viisaita päätöksiä. QlikView -ohjelma-alusta luo ammatillisen analyysijärjestelmän yhtiöille. Kyseessä oleva järjestelmä on yhtä helppokäyttöinen kuin Microsoft Office  ohjelmisto.

QlikView on vaihtoehto perenteiselle ja kalliille liiketoiminta-analyysijärjestelmälle. Ohjelma osaa yhdistää heti suuria ja erilaatuisia tietopaketteja käyttämättä välitietovarastoa. QlikView suorittaa tietojen analyysia nopeasti ja tehokkaasti ja hyödyntää vaistomaisen helppokäyttöistä käyttöliittymää analyysituloksen näyttämiseksi ja tutkimiseksi.
 

 

Päätoiminnot

 

 • Kaikki analyysityypit tietokoneellasi

Tietopalkki sisältää liiketoimintasi tärkeimmät ilmaisimet

Tulot jaetaan ryhmiin niiden tyyppien, laitteiston tyyppien, asiakkaiden, asiakkaiden projektien ja myyntijohtajien mukaan

Menoja kohdeittain

Kierrätys kohdeittain

Alennuksia, hinnanmuodostuminen asiakaittain, tuotteittain ja kauppaedustajittain

Korvautuvuutta saavuttamiskausi kohdeittain

Kauppaedustajien myyntimäärän, vuokran ja toiminnan tyyppien mukainen jako

Split-rent ista ja re-rentista saatavat tulot kohdeittain

Maksujen laitteiston, asiakkaiden, projektien, kauppaedustajien mukainen jako

Vuokralle antaneesta konekannasta saanut voitto kohdeittain

 • Integration with Microsoft Dynamics AX/NAV

Pääpöytäkirja

Tärkeimmät välineet

Myytäviä tavaroita

Velallisia, operaatioita ja tase

Suunniteltava tietojen kokonaisvienti ja tuonti
 

 • Key ratio analysis

PreferRent auttaa valvomaan seuraavia vuokraliiketoiminnan tehokkuutta osoittavia tärkeimpiä osoittimia:

Tulojen rakenneanalyysi ja laitteiston tehokkuus:

 • Kuukautiset vuokratulot
 • Laitteiston vuokrauksesta saaneet kuukautiset tulot
 • Laitteistosta saaneet kuukautiset kokonaistulot
 • Tavallinen vuokramaksu (päivästä)
 • Vuokramaksu (päivästä)
 • Minimivuokramaksu (päivästä)
 • Kierrätys I (laskettu konetyöpäivien kuukautisen lukumäärän perusteella)
 • Kierrätys II (laskettu maksimivuokratulojen perusteella)
 • Kierrätys III (laskettu ostohinnan perusteella)
 • Laitteiston vuokrapäivien kuukautinen lukumäärä
 • Vuokrapäivine kuukautinen maksimilukumäärä
 • Vuokrattujen konetyöpäivien kuukautinen lukumäärä

jne.


Rahoitusanalyysi:

 • ROI (kuukaudesta)
 • Kuukautinen liikevoitto
 • Kuukautinen gross contribution
 • Kuukautisten kiinteiden menojen kerroin
 • Kuukautisten luottotappioiden kerroin
 • Vapaa kuukautinen liikevaihto

jne.
 

 • Integrointi ERP:n/tilinpitojärjestelmien kanssa

PreferRent4Enterprise voidaan integroida sinun käytössäsi tällä hetkellä olevaan ERP:en/tilinpitojärjestelmään. Yleensä integrointi suoritetaan PreferRent ja sinun ERP:si/tilinpitojärjestelmäsi välisen tietosiirron käyttöliittymän avulla. Kokemuksestamme näkyy, että tällainen integrointi on täydellinen ja toimii kunnolla minkä tahansa sinun käytössäsi olevan ERP:n/tilinpitojärjestelmän kanssa. Sinä voit myös hyödentää erikoista integrointiratkaisua, joka käyttää muita integrointimenetelmiä, esim. web-palveluja.

 

Teknillinen rakenne

Ohjelmisto on skaalattava kolmitasainen järjestelmäm joka sisältää tietokannan, sovelluspalvelin ja käyttäjän.

 

Tietokanta:

Microsoft SQL Server 2005/2008

 

Sovelluspalvelin:

Microsoft Windows Server 2005/2008 seuraavine palveluineen:

SQL Server 2005/2008 Reporting Services,

IIS Application Server,

WFC/Microsoft .NET Framework 3.5 SP1,

Distributed Transaction Coordinator
 

PreferRent4Officen desktop client::

ClickOnce–teknologiaa käyttävä Smart Client

Microsoft Windows XP SP3 tai uudempi Windows-käyttöjärjestelmä

Windows Terminal Servicesen kanssa yhteensopiva Microsoft .NET Framework 3.5 SP1

 

Liikeanalyysipöytä/QlikView:

Microsoft Windows XP SP3 tai uudempi Windows-käyttöjärjestelmä

 

Web-selain:

Internet Explorer 7+, tai

Mozilla Firefox, tai

Opera